Vyhľadávanie

Pšenica ozimná

predávame cez  rok po telefonickom dohovore na čísle 0907 503 784 ( lebo som väčšinou na roli) v zime v soboty od 8:00 do 12:00 ale radšej si  zavolajte. 

 
cena  : úroda 2021  pšenica ozimná      24 €/q

            úroda 2021   jačmeň       24 €/q