Vyhľadávanie

Pšenica ozimná

predávame  v  SOBOTY od 8:00 do 12:00.

cena  : úroda 2020   pšenica ozimná      17 €/q

            úroda 2020    jačmeň       19 €/q