Vyhľadávanie

Jačmeň jarný

Pšenica aj jačmeň sú  stále v ponuke, 
predávame  v  SOBOTY od 8:00 do 12:00.
cena  : úroda 2019   pšenica       17 €/q

            úroda 2019    jačmeň       19 €/q